De informatievoorziening van een gemiddelde organisatie is tegenwoordig complex en dynamisch. Door wetswijzigingen en toenemende samenwerking in ketenverband, bijvoorbeeld de uitbesteding van processen of systemen, neemt de complexiteit en dynamiek verder toe. Aan de andere kant treedt verlies op aan autonomie, controle- en regie op eigen processen, systemen en informatie. Er is geen directe sturing en/of controle in ketens en op ketenpartners.

De hoge mate van complexiteit en de kwaliteitseisen die aan de informatievoorziening worden gesteld, zijn geen sinecure. Als advies organisatie zetten wij onze energie, intelligentie, kennis en ervaring in, door naast het adviseren over en toetsen van systemen, projecten, processen en de organisatie, doormiddel van onze vraagstellingen mee te werken aan pragmatische oplossingsrichtingen van problemen. Daarmee leveren we, buiten de verwachte rapportages en het fungeren als sparringpartner, meerwaarde aan onze klanten.

De scope van ons aanbod is erop gericht om onze klanten binnen deze dynamiek concreet en effectief te begeleiden naar optimale compliance. Daarmee wordt het welzijn en de welvaart in de organisatie behouden en het stelt de organisatie in staat om te groeien. Dit is plezierig, zinvol en winstgevend voor het bestuur, de medewerkers, de klanten, relaties en investeerders.
Wilt u ons in een 30 minuten meeting meer licht op onze geboden meerwaarde laten schijnen?

Neem gerust contact op met +31 85 0021128 of stuur een email naar info@apriladvisory.com.